Voorbeelden van dienstverlening

  • Rassenproeven
  • Onderstammenproef
  • Mogelijkheden van mechanisatie en robotisering
  • Snoeitechnieken beproeven
  • Bemestingsproeven
  • Gebreksonderzoek
  • Toelatingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen
  • Residu-onderzoek
  • Nieuwe teelttechnieken beproeven

Het dienstenpakket bestaat onder meer uit het begeleiden bij marktintroducties van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, plantversterkers, biologische bestrijders, hulpstoffen en materialen die binnen de tuinbouw gebruikt worden.

HPS ontwikkelt de strategie om nieuwe producten met de grootst mogelijke kans op succes in de markt te zetten. HPS doet dit vanuit een jarenlange ervaring en specifieke deskundigheid in de tuinbouwsector.