Over mij

Historie

Gijsbert Hakkert is in 1975 geboren in Buurmalsen. Hij groeide op in een fruittelersgezin. Na de land- en tuinbouwschool in Geldermalsen ging hij naar de fruitteeltopleiding (MAS) in Tiel. Daarna ging hij aan het werk bij De Bredelaar is Elst, waar hij gedurende 8 jaar effectiviteits- en residu-onderzoek deed. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Bayer, waar hij gedurende 12 jaar de functie Technisch Specialist fruitteelt, boomkwekerij en aardbeien vervulde. Hij was in deze functie verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek naar nieuwe producten, het mede bepalen van de strategie voor en de uiteindelijke introductie van een nieuw product op de markt alsmede de begeleiding daarvan.

Actueel

In 2015 heeft hij Hakkert Product Support (HPS) opgericht. Als zelfstandig onderzoeker biedt hij zijn diensten aan in de hele tuinbouwsector, met als specialisatie de fruitteelt, boomkwekerij en aardbeienteelt. Als HPS voert hij in opdracht onderzoek uit, op gebied van onder meer snoeien, onderstammen, teelttechniek, bemesting en gewasgezondheid. Tot zijn klantenkring behoren bijvoorbeeld gewasbeschermingsfabrikanten, clubrashouders, mechanisatiebedrijven, etc. Hij begeleidt fabrikanten bij het succesvol op de markt brengen van nieuwe producten zoals chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, plantversterkers enzovoort. Hakkert: “Vanuit mijn historie en werkervaring ken ik de sector als geen ander en weet ik wat er nodig is om nieuwe producten succesvol op de markt te brengen. In samenspraak met de opdrachtgever werkt HPS een strategie uit voor onderzoek, promotie, communicatie, positionering en distributie van een product. Afhankelijk van het product en de wensen van de opdrachtgever is de aanpak gericht op intermediairs, op telers of op beide. HPS kan dankzij de uitgebreide kennis en contacten een brug slaan tussen fabrikant en teler om op deze manier de vraag naar het product vanuit de teler te initiëren.”

Aanvullend

Hakkert heeft voor het onderzoek de beschikking over verspreid liggende fruitpercelen met verschillende gewassen. De percelen liggen op voldoende afstand van elkaar om aan de richtlijnen te voldoen.

In 2021 is Hakkert een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Botany (Horst) onder de naam Asperico. In Asperico werken Botany Hakkert Product Support samen op het gebied van productontwikkeling en onderzoek in de fruitteelt.